Category Archives: PROBLEMY

Głos w sprawie lokalizacji latopisowego grodu Szczekarzew. Reinterpretacja źeódeł

Konrad Grochecki Miasto Krasnystaw nie ma w pełni potwierdzonej wczesnośredniowiecznej tradycji grodowej. Co prawda istnieją źródła pisane sugerujące taki stan rzeczy, jednakże nie zostały dotychczas odkryte fizyczne relikty dawnego grodu. Problem położenia grodziska wydaje się niezwykle ciekawy. Podejmowano wprawdzie próby … Continue reading

Posted in PROBLEMY | Leave a comment