Author Archives: archaeofuture

Głos w sprawie lokalizacji latopisowego grodu Szczekarzew. Reinterpretacja źeódeł

Konrad Grochecki Miasto Krasnystaw nie ma w pełni potwierdzonej wczesnośredniowiecznej tradycji grodowej. Co prawda istnieją źródła pisane sugerujące taki stan rzeczy, jednakże nie zostały dotychczas odkryte fizyczne relikty dawnego grodu. Problem położenia grodziska wydaje się niezwykle ciekawy. Podejmowano wprawdzie próby … Continue reading

Posted in PROBLEMY | Leave a comment

Z Wiecznego Miasta do Czermna: zabytki archeologiczne z pogranicza Polski i Rusi Kijowskiej związane z pielgrzymowaniem do Rzymu w wiekach średnich

Marcin Piotrowski, Patrycja Piotrowska, Marcin Wołoszyn Trwają przygotowania do wykładu, który odbędzie się 3 kwietnia 2014 roku w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, a więc jeszcze w trakcie prezentowania tam wystawy “Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”. Pretekstem do wykładu oraz … Continue reading

Posted in WYKŁADY | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nieinwazyjne badania archeologiczne w Wożuczynie na Lubelszczyźnie w 2013 roku

Marcin Piotrowski, Barbara Typek W listopadzie 2013 roku zespół ArchaeoFuture wraz z członkami Stowarzyszenia Miłośników Wożuczyna i Okolic dokonał niezwykłego odkrycia. W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie (Delegatura w Zamościu) na terenie założenia zamkowo-pałacowego w Wożuczynie przeprowadzone zostały niewielkie, … Continue reading

Posted in BADANIA | Tagged , , , , | Leave a comment